۴ اسفند ۱۳۸۹

under gaze

نگاهتان امن نیست... آنقدر که بخواهم دیده شوم، عریانی پیش کش...

۱ نظر:

امید گفت...

دردم نهفته به ز طببیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد
هر کس حکایتی به تصور چرا کنند ؟