۲۵ بهمن ۱۳۸۹

روز مبادا

روزگار عبث...
کاش بشود که بیایم و حرفم را پس بگیرم!

۱ نظر:

امید گفت...

جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست

ز عشق او چه می جویی؟در او همت چه می بندی ؟