۶ تیر ۱۳۸۹

روز پدر

من به آدمهای "همیشه" و "بعدن" بدگمانم!

هیچ نظری موجود نیست: