۱۹ اسفند ۱۳۸۸

راستش...

به رغم دل بستگی زیادم به اینجا، باید اعتراف کنم باز نگه داشتن این قاب برام فوق العاده سخت شده...

هیچ نظری موجود نیست: