۵ فروردین ۱۳۸۹

بهاریه

دستهای من که عادت دارند به سرما... زمستان دستکش هم ازشان دریغ می کنم. مهم گرم شدن دلم بود که به دستهام راهی نداشت، به دستهات هم...

۱ نظر:

Amir G گفت...

i'm a fountain of blood, in the shape of a girl
نمی دونم برا چی، یاد این انداختم.