۱۳ دی ۱۳۸۸

یاد

هر وقت بوس کردنتان گرفت -از من به شما نصیحت- پا بلندی کنید یا سرتان را خم کنید و ببوسید. حتا اگر سر کوچه باشید و این بوسه به بهای کف و سوت و "دمتون گرم" گفتن تین ایجرهایی تمام شود که توی ماشینی نشسته اند که کمی آن طرف تر پارک شده است. مزه اش می ماند. حتا بعد از سالها که از سر آن کوچه دوباره رد شوید...

۳ نظر:

ناشناس گفت...

من این کارو جلو چشم دیگران انجام نمی دم. ممکنه یکی دیگه هم دلش بخاد و امکانات نداشته باشه و بعد از روی فشار ذهنی چیزی که دیده زوری بره یکی رو بوس کنه

ناشناس گفت...

حرمت بوسه ها رو به قیمت چند لحظه خجالت کشیدن نشکنیم. حتی اگر هزار بوسه دیگه بزینم اون یک بوسه رو از دست دادیم.

ناشناس گفت...

حرمت بوسه ها رو به قیمت چند لحظه خجالت کشیدن نشکنیم.