۲۳ شهریور ۱۳۸۸

...

باید کسی باشی برای خودت که بفهمی مخاطب بعضی حرفها و نوشته ها شدن، پیچیده شدن در حریر بعضی بوسه ها و نجواها ماحصل جوهر وجود خودت است نه لطف یار! و تو برای فهمیدن این حرف هنوز خیلی کمی! خیلی کم!

۱ نظر:

R گفت...

و عجب اعتماد به نفسی!