۲۴ شهریور ۱۳۸۸

گودر

باید سپاسگزار الطافتان باشم لابد؛ که اینطور نوشتن را از شما دارم.اینها زخمهای روح من است که در گودر لایک می شود...

هیچ نظری موجود نیست: