۲۳ شهریور ۱۳۸۸

دخیل

تتمه ی باورهای مذهبیم رو چلوندم، دست بند سبز ه (سلام سهیل) رو دخیل بستم به در کمد که خونه ه بشه!

هیچ نظری موجود نیست: