۲۶ شهریور ۱۳۸۸

...

وقتی تختت هم پَسَت می زند...

هیچ نظری موجود نیست: