۲۶ شهریور ۱۳۸۸

فراموشی

تو مدام فراموش کن! من مدام یادم می ماند که تو فراموش می کنی! این طوری بی حساب می شویم!

۱ نظر:

بابای ترانه گفت...

من با این پست زندگی کردم و تعجب می کنم که چرا بی کامنت مونده ......
شاید همه زیبایی این متن را فراموش کرده اند....
راستی شقایق خودت تعجب نکردی؟؟؟؟ مطمئنم خودتم اینو خیلی دوست داشتی....