۲۲ شهریور ۱۳۸۸

معصومیت نابگاه!

این قدر که هزار جور ایده برای سلام کردن دارم، که خیلیشان ناشی از خباثتم است، کاش ایده برای خداحافظی داشتم! معصوم می شوم وقت خداحافظی!

۱ نظر:

شقایق گفت...

تا اینجا،
بقیه ش باشه بعدن :)