۲۰ شهریور ۱۳۸۸

اتاقک زیر شیروانی

ذهن این زن
اتاقک زیر شیروانی است
اتاقکی که در آن، چیزها سالیان سال بر هم تلنبار شدند.

گه گاه چهره اش
در پنجره ی کوچک زیر سقف نمایان می شود
چهره ی غمگین او که در به رویش قفل بوده و
از یادها رفته است.
*ریموند کارور/ تو مشغول مردنت بودی
پ.ن. برای مامان!

۱ نظر:

Jila گفت...

از بین وسایلت به سختی می توانی چیزی برای دور انداختن بیابی، ولی از بین دور ریخته ها، چیزهای زیادی برای برگرداندن پیدا می کنی.
چرا؟
"عباس معروفی"