۲۷ مرداد ۱۳۸۸

چم شده؟

امشب مثل بچه ی آدم وایسادم تو ایسگاه اتوبوس بیام خونه، ترمز کرده جلوم ! هدفون رو دراوردم ببینم چی میگه، دیدم طفلک با زانتیا احساس مسافر کشی بهش دست داده! دراومدم که: اینجا کجاس؟
گفت: خیابون!
گفتم:جوک می گی؟ کی بت گواهینامه داده هنوز تابلو ها رو نمی شناسی؟
گفت:آهان!اینو می گی!ایسگاس دیگه!
گفتم:آهان!بلدی! پس حتمن قبل از این راننده اتوبوس بودی!!!
و هدفون رو چپوندم تو گوشم و راست شیکممو گرفتم تا خونه پیاده اومدم و هی به خودم بد و بیراه گفتم که چرا با این جماعت دهن به دهن می ذارم؟ چم شده که اینقدر عصبی ام واخیرا بر خودم فرض می دونم جواب هر ابلهی رو بدم؟

۳ نظر:

آذر گفت...

علتش اینه که قبلش پیش من بودی! اعصاب برات نذاشتم از بس رو مخت رفتم! هاهاها

pariss گفت...

تو كه همچين نبودي؟!!!..........

شقایق گفت...

ولی خداییش فکشو خوب اوردم پایین ها!