۱۴ مرداد ۱۳۸۸

سکوت

چیزی نگو؛ با من بسیار گفته ای
چیزی شگفت زده ام نمی کند دیگر
پیمان سکوت ببند با من
عهد خاموشی
*از موسیقی متن فیلم les chansons d'amour

هیچ نظری موجود نیست: