۲۰ مرداد ۱۳۸۸

1

نگاه کن
دنیا
شبیه چهارشنبه سوری است
من آتش می گیرم
تو از روی من می پری
*محمد بابایی پور

هیچ نظری موجود نیست: