۱۸ مرداد ۱۳۸۸

ناگفته نماند...

من دلم می خواد قدر یک طویله خری که بوده ام این چند ماه بعد از عید، جفتک بپرونم!محکم! با همه ی خشمم!

هیچ نظری موجود نیست: