۱۶ خرداد ۱۳۸۸

حاج آقا مسالتُن!


گزاره ی اول: به استناد مامان خانوم جغرافی بلد من، 30 تا استان داریم.
گزاره ی دوم : آقای دکتر دیشب فرمودن2 بار کل کشورو دور زدن! بعد واسه هر استان هم تو هر سفرشون از 6 ماه قبل، گروهی کار کارشناسی می کردن.
گزاره ی سوم : از گزاره ی 1و 2 نتیجه می شود 30 استان هرکدوم دوبار؛ خوب 60 استان مثلا! یعنی 60 تا 6 ماه کار کارشناسی!
گزاره ی چهارم: ایشون 7 تا 6 ماه رییس جمهور بودن!

من اصلا ادعای ریاضی دانیم نمی شه! ایشون که دکتر- مهندس عمرانن میشه این معادله ی شونصد مجهولی رو واسه ما حل کنن که یه جوری این عدد رقمها با هم بخونه؟

هیچ نظری موجود نیست: