۱۷ خرداد ۱۳۸۸

به قول حافظ


ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

هیچ نظری موجود نیست: