۱۶ خرداد ۱۳۸۸

پست دزدی

"می‌گه تو اگه فيدبک عاطفی‌ای که انتظار داری رو دريافت نکنی، خشمگين می‌شی. اين‌جوری نيست که مثل خيلی زنای ديگه برای به دست‌آوردنش تلاشی به خرج بدی يا زحمت خاصی بکشی يا يه جور ديگه قضيه رو هندل کنی، نه. در استپ اول خشمگين می‌شی و در استپ بعدی می‌ذاری می‌ری."

*از اونجاییکه این جملات شدیدا در مورد من صدق می کنه، مجبور شدم دست به سرقت بزنم. اصل پست را این جا بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: