۱۵ خرداد ۱۳۸۸

وای کمک...

آقا یکی به من بگه این آنتِ "جان شیفته" چرا بعد این همممه سال، دو روزه دست از سر من بر نمی داره؟

۱ نظر:

sara گفت...

مثل سایه توی روی ماه خداوندا را ببوس که مرا احاطه کرده.