۱۱ خرداد ۱۳۸۸

زنان را تا توانی مرده انگار

اگر کل کمدی های تاریخ سینما رو امروز یه نفس دیده بودم اینقدر نمی خندیدم که از خوندن بخش ناسازواری کتاب "سیمای زن در فرهنگ ایران" خندیدم. چه حرصی می خوردن این مردااز دست زنها!

هیچ نظری موجود نیست: