۱۰ خرداد ۱۳۸۸

پی. ام. اس مردانه!

سندروم پیش قاعده گی (pms) رو تمام زنها با شدت و حدت متفاوت هر ماه تجربه می کنن. حال یاس، افسردگی، عصبیت، زود رنجی و حس هایی از این دست چند روزی مهمان اعصاب ما زنهاست تا تعادل هورمونها دوباره برقرار شود. خوبیش این است که طی این روزها با پیش بینی و مصرف داروهای تقویتی و استراحت به شرط اعلام شرایط به اطرافیان می شود راحت از پس قضیه بر آمد و نه دیگران را آزار داد و نه آزار دید. اما... کشفیات جدید من، خبر از وجود این سندروم -گیرم به نام دیگر- در حضرات آقایون می دهد. آقایون هم گاه چند روزی همین سیمپتومها، دقیقا همین ها ،را با هم بروز می دهند. اما مشکل این جاست که بعضا از 30 روزه ی ماه، حضرات به کرات به این درد دچارند. خبر هم نمی دهد. قابل پیش بینی هم نیست. با مصرف دارو و استراحت هم بهبودی حاصل نمی شود. طول دوره اش هم معلوم نیست. خدای ناکرده توجیه بیولوژیک هم که ندارد.آدم می ماند هاج و واج که چه توجیهی بتراشد برای این احوالشان.چه درمانی دارد این دردشان. کسی می داند؟
۱ نظر:

::The Tired Farer:: گفت...

jadidan injoori shodan?! :D manzooretoono nafahmidam vali!