۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

نیم بتر

چرا مرا کامل نمی کنی؟
یا کاملا از من نمی کنی؟


در فاصله ی ولرم تکرار و حوصله
آمدنت راه نمی آید
سیب ها ساکتند
و در بتر نیم خورده
کسی می خواند:
امشب شب مهتاب نیست
و هیچ کس را نمی خواهم
دلم نارنج می خواهد
و فکر می کنم ای کاش
اتاقم یک پنجره بیشتر داشت.
*گراناز موسوی/ آوازهای زن بی اجازه

۱ نظر:

علی گفت...

چرا دست را کم میگیری؟
.
.
چرا مرا دست کم می گیری؟؟؟؟؟؟