۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

همین!

نیاز به یک کلمه دارم...
شاید یک اوهوم روی پستی که این همه ذوقش را داشتم، شاید شب بخیری وقتی که کمی آن طرف تر کیلومترها فاصله احساس می کنم، شاید بهتری؟ وقتی چند ساعت قبل هق هق کرده ام...
برای من گاه یک کلمه کفایت می کند...

۴ نظر:

دختر گیسو طلا گفت...

اوهوم

pariss گفت...

م م م م
چي بگم من آخه؟

علی گفت...

گاه بین آدمایی که پیش همن اونقدر فاصله هست که فکر کنم برای جبرانش وسط یه مکالمه باید دوباره گفت: سلام.
فکر کن قیافه طرف دیدنی میشه

شقایق گفت...

آره علي! واسه همينه كه يكي از اصول زندگيم شده فاصله! اما چقدرش و كِي؟ اينه كه هوشمندي مي خواد.