۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

صدا... باز صدا

اتفاق مهم امروز من و داداش بزرگه،آقا خوش صداهه ی مرکز خرید افق بود ...

هیچ نظری موجود نیست: