۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

بم مي گي؟

اين همه ناتمامي، به نظرت كي تمام مي شه؟

۱ نظر:

علی گفت...

توی طبیعت ناتمامی وجود نداره
فقط باید بگردی ببینی چه چیزی قرار بوده تموم بشه یا بهتر بگم کامل بشه