۲۸ فروردین ۱۳۸۸

خونه ي تو! هزار بار!

خونه ي تو كه مي يام پرهيز مي شكنم و نمي دوني!
پرهيز سيگار!
پرهيز شكلات!
پرهيز خستگي!
پرهيز بغض!
خونه ي تو كه ميام!
خونه ي تو! خونه ي تو! خونه ي تو!

خونه ي تو ته ته دنياست!
خونه ي تو من خود خودمم!

هیچ نظری موجود نیست: