۲۸ فروردین ۱۳۸۸

باز...

از توي جعبه كه بيرون اوردنش ،سهم ما بن كتاب بود و كاغذ! كتاب خريدم، كتابهايي كه بعد توقيف شدند! كاغذ ها صرف نوشتن مقاله هايي شد كه در محاقند! حالا كه باز در جعبه ي پاندورا قراره باز بشه،كارت اعتباري و پول وعده داده! با همه ي پولش باز كاغذ مي خرم... يك عالمه كاغذ... فقط كاغذ...

هیچ نظری موجود نیست: