۶ فروردین ۱۳۸۸

...

پنج صبح ِ تن ِ نارنجی ِ این کوچه ی پر درخته که من رو این طور خیالی می کنه ...
بی تابی این شبهام
این روزام
به خاطر رودیه که بعد تن نارنجی شبهای این کوچه است...

هیچ نظری موجود نیست: