۲۳ اسفند ۱۳۸۷

نگاه

بعضی آدمها رومی شه فقط به خاطر نوع نگاه کردنشون یه عمر پرستید، یه عمر عاشقشون موند...

هیچ نظری موجود نیست: