۲۳ اسفند ۱۳۸۷

moments

همین لحظه ها، دقیقا توی همین لحظه هاست که چیزکی گم می شه. همون چیزی که بعد تر سراغش رو می گیری و من یادم نمی آد پشت در کدوم لحظه جاش گذاشتم. فقط از پس گفتنته که می فهمم یه لحظه ای باز چیزی رو ازم گرفته. چیزی که داشته ام لابد که حالا طلبش می کنی...

۱ نظر:

برزگ گفت...

ناژو
ناژو
ناژو
دلتنگتم.با پس زمینه آهنگ mridiot