۱۲ اسفند ۱۳۸۷

...از سر غافلگیری

یاد گرفته ام روی کسی حساب نکنم. این از سر بدبینی ام نیست.
یاد گرفته ام طلب نکنم.دلم نمی خواهد بار خاطر شوم. شاید هم به قول دوستی از نه شنیدن می ترسم. به هر حال هر چه هستم و نیستم ، سزاوار این یکی دو برخورد اخیراز طرف شماها نبوده ام. حسابی دلگیرم و غافلگیر! و این جا اولین و آخرین جایی است که گلایه می کنم. هنوز و همیشه که دوستتان دارم...

هیچ نظری موجود نیست: