۲۰ بهمن ۱۳۸۷

!چهار تا خود صبح

دلم یه جمع خودمونی تا صبح می خواد !
با تو
تو و
تو!
من برف رو میارم و یه دل تنگ!
تو نوری رو بیار و صدات !
و تو در آستانه و دفترت !
تو هم خود خودت رو بیار! همش رو!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آبان گفت:
من توی اولی رو میشناسم - توی دومی رو هم میشناسم - ولی توی سومی رو ...