۱۹ بهمن ۱۳۸۷

شبانه سوم

...
کسی باید باشه
باید
...

۱ نظر:

برزگ گفت...

کسی که دستاش قفس نیست...