۱۸ بهمن ۱۳۸۷

!گاهی دو تا

خوب حسش خیلی فرق می کنه وقتی در یخچال سوپر محل رو باز می کنی و به جای یه دونه باواریا ی سیب یا یه دونه بستنی دو تا از هر کدوم بر می داری بالبخندی محو!

۱ نظر:

am گفت...

خیلی لطیف بود ،خیلی آشنا بود ، خیلی محسوس بود ، اگر هم راست نبود بود!