۱۴ بهمن ۱۳۸۷

اندر ظرافت طبع یار

بلاگ نگار ظریفی امشب از پس مشاهده ی صورت حال ما گفت: " قیافه ات مثل یه پست خفنه امشب"!

و ما را چنان این حرف از خویش برون کرد که نعره بر آوردیم و طریق وب گرفتیم تا تصویری از خود پست بگذاریم که خفن سیمایی امشبمان مضبوط شود. دریغ که ابزار مهیا نشد. به کلمه پناه آوردیم تا شکر ظرافت طبع یار بر جای آمده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: