۱۴ بهمن ۱۳۸۷

bitter moon?

تو کدوم فیلم بود که می گفت

what you can do , I can do better

۱ نظر:

panjaryman گفت...

مطمئنم فیلم هندی بوده
‏:))))