۵ بهمن ۱۳۸۷

مدرسی که منم

بی خود نیست اصلا اصلا دلم نمی خواد تو دانشگاه درس بدم!
کی می تونم تو دانشگاه با شاگردام اینطور بشینم شکلات تلخ بخورم، و کیف کنم که این همه راحت انگلیسی حرف می زنن! کی می تونم تو دانشگاه واسشون موزیک بذارم و با هم بحث کنیم سر لیریکس و نیم ساعت آخر یادمون بیاد باید درس هم می دادم! کی تو دانشگاه می تونم این طوری راحت بخندم و شیطنت کنم و بذارمشون سر کار! کی تو دانشگاه می تونم این شکلی لباس بپوشم واسه کلاس مکالمه!
نه!
تو دانشگاه درس نمی دم تا احساس کنم دارم پیر می شم!

هیچ نظری موجود نیست: