۲۰ آذر ۱۳۸۷

تهران

...
این جا دست کم
مرده ی شاعری هست و میدانی
که هر وقت دیوانه شدم
دورش بچرخم
من دیوار هایی دیده ام
که با هیچ رنگی رنگ نمی شوند

نه
با شما به رنگهای ناشناخته نمی آیم
این جا دست کم
نسلی از ببرهای سبز منقرض دارد
هوایش طعم قهوه می دهد
و خودش دودی است

گراناز موسوی/ پابرهنه تا صبح


هیچ نظری موجود نیست: