۲۱ آذر ۱۳۸۷

همین جا!

اینجا!
می بینی؟
همین جا!
واسه من جای امن بودنه!

۱ نظر:

Pioneer گفت...

اوهوم...
موافقم...