۲۰ آذر ۱۳۸۷

...

"بغض منی
نمی شکنی..."

هیچ نظری موجود نیست: