۲۲ آذر ۱۳۸۷

از سرکوفتهای تو

حالا که تو خلسه ی این آهنگم کجایی که بگی: زندان بودی؟

هیچ نظری موجود نیست: