۱۵ آذر ۱۳۸۷

باور کن!

من برای این همه خشونت ساخته نشده ام!
من برای این همه بی مهر لحظه سوزاندن،
این همه صبوری، باور کن که ساخته نشده ام !
من برای ترس از پرهیب فقد،
برای پرهیز ازدستهای عاشقم،
دلخواسته های کوچکم ، می دانی! ساخته نشده ام!
من برای مسکن و اعتیاد به این سهم کوچک از زندگی ساخته نشده ام!
دل کوچکم پرپر نمی زند دیگر!
می دانی! دل من برای این همه بی کسی ساخته نشده!

ساخته نشده ام! من برای زندگی این حجمی ساخته نشده ام!

هیچ نظری موجود نیست: