۱۵ آذر ۱۳۸۷

یادم نیست...

مدتهاست فقط می گویم " می بوسمت"!
امروز از خودم می پرسیدم:
آخرین بار که لبهات فقط واژه ی بوسه نبودند، کی بوده!

هیچ نظری موجود نیست: