۱۶ آذر ۱۳۸۷

...

من از این قالب سبز بدترکیب خسته ام!
سبز هیچ وقت رنگ من نبوده!

هیچ نظری موجود نیست: