۱۸ آذر ۱۳۸۷

!یاهو مسنجر با ت اضافه

اه! از دست تو! از بس ته هر کلمه یه "ت" می چسبونی! مرضت به من هم سرایت کرده!
اومدم بگم یاهو مسنجر گفتم یاهو مسن جرت!

هیچ نظری موجود نیست: