۱۳ آبان ۱۳۸۷

هي تو!

تو هم مردی
اینهمه صبر کردی تا به سرت زد بیفتی به خلق کائنات
اینهایی هم که خلق کردی مثل خودتن
هزار سال طول می کشه تا یک دله بشن
همیشه در جزر و مدند
اینها؛ مردان!

هیچ نظری موجود نیست: