۳۰ آبان ۱۳۸۷

محض یادآوری به خودم!

پرواز اعتماد را...
همین!

هیچ نظری موجود نیست: