۲۹ آبان ۱۳۸۷

هان؟

دردناک تر از این می تونه باشه که به آدمی بگن تو "یونیکی، یه دونه ای فقط "و بعد با عمومی ترین کلمه ی دنیا صداش بزنن؟

۱ نظر:

امیر گفت...

don't become a ghost without no color